Steigiamasis „Kurk Zarasams“ suvažiavimas įvyko

Ketvirtadienį, spalio 20 dieną, vyko politinio komiteto „Kurk Zarasams“ steigiamasis suvažiavimas. Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos konferencijų salėje rinkosi „Kurk Zarasams“ bendraminčiai, steigėjai, idėjas palaikantys krašto žmonės. Suvažiavimas buvo padalintas į dvi dalis: atvira diskusija apie rajono aktualijas ir steigiamojo suvažiavimo posėdis.

Atvira diskusija apie Zarasų rajono aktualijas

„Kurk Zarasams“ lyderės – Zarasų rajono savivaldybės tarybos narės – Aurelija Trimonytė ir Ingrida Tatarūnė svečius pakvietė atvirai diskusijai apie padėtį Zarasų krašte, galimas perspektyvas ir laukiančius iššūkius. Platus pokalbis suteikė galimybę kiekvienam išsakyti savo mintis, idėjas ir pateikti siūlymus į būsimą „Kurk Zarasams“ programą ateinantiems ketveriems metams. Siekiama maksimalaus kiekvieno rajono gyventojo įsitraukimo į bendrą darbą, tikslų ir priemonių jiems pasiekti kūrimą.

Įvadinė diskusija atvėrė duris ateities susitikimams ir bendrų sprendimų paieškoms. Vakaro metu buvo prisiliesta prie keleto sričių – švietimas, savivaldybės administracijos komunikacija ir kokybės vadyba, investicijos ir planavimas.

Pokalbio metu buvo stengiamasi išklausyti kiekvieną norintį pasisakyti, išgirsti mintis, nuogąstavimus ar baimes, lūkesčius ir norus. Visi norintys turėjo unikalias galimybes prisidėti prie didelio darbo pradžios – ateities kelio pasirinkimo.

Kurk Zarasams steigiamasis suvažiavimas

Politinio komiteto „Kurk Zarasams“ kelio pradžia

Po atvirų diskusijų būsimi steigėjai buvo pakviesti posėdžiui, o likę svečiai turėjo galimybę stebėti istorinį įvykį – pirmojo politinio komiteto Zarasų rajone steigimo momentą. Dalis steigėjų negalėjo gyvai dalyvauti suvažiavime, tačiau jie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka suteikė įgaliojimus suvažiavime dalyvaujantiems steigėjams atstovauti jų teises.

Suvažiavimo dalyviai vienbalsiai posėdžio pirmininke patvirtino Aureliją Trimonytę, o posėdžio sekretoriumi – Donatą Pupeikį.

Suvažiavimo pirmininkė A.Trimonytė pristatė darbotvarkę, kuriai pritarus, prasidėjo „Kurk Zarasams“ steigimo procesas. Buvo priimtas svarbiausias sprendimas – steigti politinį komitetą „Kurk Zarasams“. Visiems bendru sutarimu pritarus komiteto steigimui, susirinkę steigėjai pritarė ir patvirtino du svarbiausius dokumentus, kuriais kiekvienas komiteto narys pasižada vadovautis – tai įstatai ir programa.

„Kurk Zarasams“ pirmininko ir pavaduotojo rinkimai

Pagal Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymą aukščiausias politinio komiteto organas yra suvažiavimas. Suvažiavimo metu renkami kiti komiteto valdymo organai, numatyti įstatuose.

Politinio komiteto „Kurk Zarasams“ pirmininko pareigoms buvo iškelta viena – Aurelijos Trimonytės – kandidatūra. Susirinkę steigėjai vienbalsiai palaikė Aurelijos kandidatūrą ir politinio komiteto pirmininke 4 metų kadencijai išrinko ilgametę bendraminčių „Kurk Zarasams“ lyderę Aureliją Trimonytę.

Komiteto įstatuose nustatyta, kad komiteto pirmininkas teikia pirmininko pavaduotojo kandidatūrą, kuriai balsų dauguma turi pritarti suvažiavimas. Steigiamojo suvažiavimo metu išrinktoji komiteto pirmininkė A.Trimonytė į pirmininko pavaduotojo pareigas pateikė Ingridos Tatarūnės kandidatūrą. Kandidatė sulaukė visiško palaikymo. Komiteto pirmininkės pavaduotoja 4 metų kadencijai buvo paskirta Ingrida Tatarūnė.

Kurk Zarasams steigiamasis suvažiavimas

„Kurk Zarasams“ valdyba ir kontrolės komisija

Politinio komiteto „Kurk Zarasams“ įstatuose numatytas kolegialus valdymo organas – valdyba. Valdybą sudaro 6 nariai – komiteto pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir 4 suvažiavimo metu renkami valdybos nariai 4 metų kadencijai. Suvažiavimo metu buvo pasiūlytos 4 kandidatūros, kurioms pritarus buvo patvirtina politinio komiteto „Kurk Zarasams“ valdyba ir jos sudėtis: komiteto pirmininkė Aurelija Trimonytė, komiteto pirmininkės pavaduotoja Ingrida Tatarūnė, komiteto steigėjai Andrius Mašanauskas, Deimantė Andriuškevičiūtė, Donatas Pupeikis ir Modestas Stumbrys.

Politinio komiteto įstatuose numatyta kontrolės komisija, kurios viena pagrindinių funkcijų ir uždavinių – komiteto valdymo organų kontrolės vykdymas. Kontrolės komisija renkama 4 metų kadencijai ir jos nariais negali būti politinio komiteto pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir valdybos nariai. Suvažiavimo metu buvo išrinkta kontrolės komisija, kurios nariais buvo patvirtinti Eglė Vaitkevičienė, Gražina Kazokienė ir Šarūnas Šablinskas.

„Kurk Zarasams“ oficialus įregistravimas

Pagal galiojančią tvarką, kuri numatyta Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatyme ir kituose teisės aktuose, steigiamojo suvažiavimo metu priimtus dokumentus, jų atitikimą reikalavimams, steigėjų tinkamumą tapti komiteto steigėjais ir nariais turės patikrinti Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. Teisingumo ministerijai pritarus, politinis komitetas „Kurk Zarasams“ bus įregistruotas Juridinių asmenų registre, o kiekvienas jo steigėjas taps komiteto nariu.

Kurkime savo Zarasų kraštą kartu

Tuo metu, kol vyksta įstatymų numatyti formalumai, „Kurk Zarasams“ bendraminčiai dėkoja visiems palaikantiems ir kviečia be išimties kiekvieną Zarasų rajono gyventoją teikti savo pastebėjimus, idėjas, įžvalgas ir siūlymus, kaip visi kartu galime gerinti bendrą gyvenimo kokybę, siekti pačių užsibrėžtų tikslų ir kokiu keliu norime eiti toliau į ateitį. Pasiūlymus ir nuomones kviečiame teikti specialiai sukurtoje skiltyje.

Politinio komiteto „Kurk Zarasams“ pirmininkė Aurelija Trimonytė

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email

Naujienos ir renginiai

Naujausi straipsniai